GK Inneklima AS - best på inneklima

Inneklima

Skandinavias ledende totall- everandør av tekniske entrepriser og tilbyr spesialkompetanse innen ventilasjon, kulde, rør og byggautomasjon.

Innenfor disse tekniske fagene kan GK ta ansvaret for hele installasjonsprosessen, fra design - og pro- sjekteringsfase til installasjon - og driftsfase. Vi leverer optimale løsninger for nye og eksiste- rende næringsbygg, med inneklima som kjerneom- råde. Gjennom rådgiving og tekniske installasjoner kan vi bidra til betydelige energi- og miljøgevinster, samt optimal komfort for byggets brukere – i hele byggets livssyklus.

Nærhet til kunden

Vi skal være tilstede lokalt og samtidig ha fordelen av høy teknisk kompetanse og et godt støtteapparat sentralt. 


GK Inneklima AS - Best på inneklima!


Tjenester

  • Ventilasjon
  • Klimakjøling
  • Kulde (kjøl og frys)
  • Automatisering/SD anlegg
  • Store varmepumper
  • Vannbehandling
  • Energi
  • Renrom
Kontakt oss
GK Inneklima AS
Luramyrveien 17, 4314 Sandnes
Tlf: 51 81 59 00
post@gk.no
www.gk.no
3-tek.no Kontakt GK InneKlima, Stavanger Installasjon Eller Hellevik VVS for tilbud om Totalteknisk Entreprise til ditt bygg. Design + CMS NetPower.no