elektrisk + inneklima + vvs = 3-tek
optimale løsninger for ditt bygg

Om oss

3-TEK er et resultat av det etablerte samarbeidet mellom bedriftene Stavanger Installasjon, GK Inneklima og Hellevik VVS. Gjennom samarbeidet kan vi levere konkurransedyktige tilbud på komplette tekniske entrepriser og følge opp installasjoner og utstyr gjennom gode serviceavtaler.

Ett kontaktpunkt
I 3-TEK konseptet vil gruppen stille med en prosjektkoordinator som blir kontaktpunkt gjennom hele kontrakten. Koordinatoren samkjører alle de tekniske fagene, og er kontraktsansvarlig i gjennomføringen.

Behovsanalyse av alle tekniske anlegg
Vi gjennomfører en totalteknisk behovsanalyse for det planlagte bygget. Analysen gir grunnlaget for det tekniske anlegget, slik at det kan optimaliseres i forhold til brukernes krav og behov, samt byggets totale energiforbruk. Byggherren kan da lettere se sammenheng mellom

Tjenester

Stavanger Installasjon

 • Elektro sterkstrøm
 • Elektro svakstrøm
 • Tele/Data
 • Alarmanlegg
 • Brannvarslingsanlegg
 • Innbruddsalarm skallsikring
 • Nødstrøm
 • Utvendig lysanlegg

GK Inneklima

 • Ventilasjon
 • Klimakjøling
 • Kulde (kjøl og frys)
 • Automatisering/SD anlegg
 • Store varmepumper
 • Vannbehandling
 • Energi
 • Renrom

Hellevik VVS

 • Sprinkler
 • Vannbårne energianlegg
 • Kjølerør/isvannsrør
 • Gassinstallasjoner
 • Sentralstøvsugeranlegg
 • Trykkluft
3-tek.no Kontakt GK InneKlima, Stavanger Installasjon Eller Hellevik VVS for tilbud om Totalteknisk Entreprise til ditt bygg. Design + CMS NetPower.no